Industrijänvägar i Dalarna

Industrijärnvägar i Dalarna

Nu släpper vi Mats Fredings referensverk om industrijärnvägar och industrilok i Dalarna. Boken är ett resultat av ett 14-årigt arkivarbete - en enorm forskningsinsats.

Här finner du uppgifter om alla industrilok i Dalarna, från de stora f. d. trafikbaneloken till alla de små motor- och tryckluftloken i landskapets många gruvor. Några av de senare finns kvar, men du kommer aldrig att få se dem – de står kvarlämnade i vattenfyllda orter...

Även de stora 693 mm-systemen kring Kvarnsveden och Domnarvet har sin plats i boken. Som i tidigare landskapsböcker finns också översikts- och detaljkartor, lokritningar och kraftigt utökade beskrivningar av industrier, som haft småbanor utan lokdrift.

För att ge rättvisa åt alla illustrationer har vi utökat formatet, så detta är nu en stor bok (210 x 280 mm) på 1,3 kg och 296 sidor!

1) köp via SJKs e-butik

2) ring 08-631 95 03

3) skicka epost till butik@sjk.se