Det som göms i snö, kommer upp i tö

Bilder som saknar sin ägare

Det har kommit fram bilder på tidningen Tågs redaktion som legat i gömmorna i många år.
Vi har letat upp de flesta som har ett namn kopplat till bilden, men tyvärr saknar många av bildrrna en fotogaf.
Kanske saknar du bilder du skickat in till redaktionen?
Tag gärna kontakt med oss om så är fallet.
Antingen per mail till anna.lindholmbjorkman@sjk.se eller på 08-84 04 01.