SJK Föreningsstämma 2018, 19 maj kl 19.00

Årsmötet hålls på

First Hotel Witt
Södra Långgatan 42
392 31 Kalmar

Motioner skulle varas styrelsen tillhanda senast 1 mars 2018.