Medlemsavgift 2018

Enligt SJK:s stadgar ska medlemsavgiften vara betald före 1 februari. Då befintliga medlemmar fick inbetalningskort för 2018 tillsammans med Tåg nr 12/2017.

Tyvärr saknar vi fortfarande några medlemsinbetalningar och vi hoppas att det bara är ett förbiseende.

Som vi skrev i nummer 11-2017 så debiteras man för portot för de tidningar som måste skickas ut i efterhand.