Positivt kvartalsresultat för Green Cargo

Det går sakta men säkert åt rätt håll för Green Cargo. Godsvolymer, omsättning och rörelseresultat förbättrades andra kvartalet 2016.

 – Vi är på rätt väg, säger Sohana Josefsson, marknadschef på Green Cargo. Jämfört med andra kvartalet förra året har vi ökat omsättningen med elva procent och vi tecknade nya avtal värda 377 miljoner kronor.

– Vårt rörelseresultat har förbättrats med 49 miljoner kronor när vi rensat engångsposter för lokförsäljning 2015 och uppstartskostnader i Norge i vår.

Andra kvartalet förra året sålde Green Cargo åtta Rc-lok och ett antal lokomotorer vilket gav en reavinst på 65 Mkr. Startkostnaderna i Norge uppgick till cirka tio miljoner kronor.

Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 085 Mkr, andra kvartalet 2015 var den 981 Mkr.

Rörelseresultat uppgick till två Mkr jämfört med 28 Mkr andra kvartalet 2015. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (22).

Hård konkurrens

Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 377 Mkr under andra kvartalet. Sammantaget under året har nya transportavtal tecknats för motsvarande 630 Mkr, bland annat med Bring, SSAB, Rottneros, Volvo och SCA.

Green Cargos nettoomsättning första halvåret uppgick till 2 112 Mkr (1 985). Koncernens rörelseresultat uppgick till -22 Mkr (-4) och resultat efter skatt uppgick till -40 Mkr (-19).

– Vi har en tuff marknad med mycket hård prispress från lastbilsåkerierna, säger Josefsson.

Transportvolymerna andra kvartalet var tolv procent högre än andra kvartalet 2015. Ökningen beror främst etableringen av kombitrafiken i Norge, den nystartade pendeln mellan Trelleborg-Malmö och Årsta samt högre efterfrågan inom handeln.

Prioriterar Norge

Green Cargo inledde den 20 mars kombitågstrafik i Norge och sedan i slutet av mars trafikerar företaget linjerna från Alnabru i Oslo till Stavanger, Bergen, Åndalsnes och Trondheim sedan det norska företaget Cargolink lade ner sin trafik.

– Vi fortsätter att utveckla trafiken i Norge, säger Josefsson. Vi körde ett andra tågpar Oslo-Bergen i våras och återupptar det tåget i september. Vi fortsätter att rekrytera lokförare i Norge och planerar att utöka trafiken mellan Norge och Sverige med koppling till kontinenten.

Punktligheten till kund uppgick andra kvartalet till 91,4 procent (90,3).

Foto Green Cargo

Publicerad: 2016-09-18
Senast ändrad: 2016-09-18