SJK Östergötland

Klubbmästare: Ingemar Eriksson, Kungsängsleden 145, 603 70 Norrköping,
0708-19 24 06

E-post:ingemar.eriksson@sjk.se

Möteslokal om ej annat anges: Tekniska Verkens museum, Valla fritidsområde i Linköping, i närheten till Järnvägsmuseet.
SJK:s möten sker i samarbete med Järnvägarnas museiförening Linköping.

Mötestid klockan 13.00 om inget annat anges:

Mötesprogram 2017

18 november
Håkan Sjöström Säkerhets ansvarig på Green Cargo kommer på besök..
Hur drar man lärdom av olyckor och allvarliga tillbud?
Green Cargos säkerhetschef Håkan Sjöström berättar om företagets utredningsverksamhet och går igenom några exempel på intressanta olycksutredningar.

I övrigt försäljning och servering varmt välkommna.

9 december
Vi får besök av Albin Lindqvist från Ringarum som har forskat om järnvägen Valdemarsvik – Norrköping och Vikbolandsbanan. Järnvägen mellan Norrköping – Söderköping fanns redan 1893, men den 1 oktober 1906 kunde tågen rulla hela sträckan till Valdemarsvik. Han är landsarkivarie men också hembygdsforskare.

Som vanligt försäljning och fika med tillbehör.

Vart välkomna .

2018

20 januari kl 13.00

Östergötland kl 13.00 Göran Cederberg visar bilder, korta filmer och berättar om Kalmar Veterantågs resa till Nordkalotten sommaren 2017 och lite annat intressant. Samt försäljning och fika. Alla intresserade välkomna.

24 februari kl 13.00
”Ett liv som lokförare” av Per-Åke Lampemo: kommer presentera ånglokets funktioner och hur det fungerar. Lite kring ledningens konst och en presentation av Västergötlands Ånglokssällskap.
I övrigt försäljning och fika.