SJK Östergötland

Klubbmästare: Ingemar Eriksson, Kungsängsleden 145, 603 70 Norrköping,
0708-19 24 06

E-post:ingemar.eriksson@sjk.se

Möteslokal om ej annat anges: Tekniska Verkens museum, Valla fritidsområde i Linköping, i närheten till Järnvägsmuseet.
SJK:s möten sker i samarbete med Järnvägarnas museiförening Linköping.

Mötestid klockan 13.00 om inget annat anges:

Mötesprogram 2018

Lördag den 29 september (OBS externt arrangemang)
Järnvägsmuseet kör ångtåg mellan Linköping- Kimstad-Norrköping med ånglok F 1200 då det är kulturnatt i Norrköping. Se Järnvägsmuseet hemsida om tider.

6 oktober
Getåolyckan 1918
Rolf Ingvaldsson banmästare. Ställer upp och berättar om detta vid tillfälle före 100 årsdagen där hans far var med och langa vatten vid olyckan och där han har mycket att berätta om detta och det är på den sträcka Rolf hade ansvar för i många år. Har Overhead och film från dagen efter. Minst 2 timmar. Svarar även på frågor.I övrigt försäljning och fika.

Ångloket F1200 är Sveriges största ånglok byggt av Nohab i Trollhättan 1914. Det lyckades bärgas och repareras efter den svåra olyckan, har varit sålt till Danmark men återköptes senare till Sverige. Foto Göran Cederberg

27 oktober
Vi besöker Järnvägsmuseet och Halleby station i Valla med dess innehåll, sen samling i tekniska verkens museum där vi fikar och fortsätter med modelltåg i skala Ho där Anders Svensson visar upp sina modulbyggen mm .
Avslutar med bilder och film från SJK årsmötesresa 2018 av Göran Cederberg.

Det gamla fina tåget är från Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, och här har tåget gjort ett fotostopp utanför Flädie i Skåne. Foto Göran Cederberg

17 november
SJ i dag och i framtiden. En framtids version av styrelse medlemmen Niclas Härenstam. I övrigt försäljning och fika.

8 december
Inget program fastlagt ännu