SJK Östergötland

Klubbmästare: Ingemar Eriksson, Kungsängsleden 145, 603 70 Norrköping,
0708-19 24 06

E-post:ingemar.eriksson@sjk.se

Möteslokal om ej annat anges: Tekniska Verkens museum, Valla fritidsområde i Linköping, i närheten till Järnvägsmuseet.
SJK:s möten sker i samarbete med Järnvägarnas museiförening Linköping.

Mötestid klockan 13.00 om inget annat anges:

Mötesprogram 2017

7 oktober
Klas Blomberg från Linköping jobbar som systembibliotekarie på Universitetet kommer på besök med ämnet

En säker historia !. Färg och form på mekaniska signaler.

När järnvägarna kom till Sverige fanns det två sorters signaler : skivsingnaler och semaforer. Enkelsidiga och dubbelsidig; en- två och tre vingad, uppåt eller nedåt?

Försignaler av olika varianter ?

Sen är det servering och försäljning.

Lördag den 18 november
Håkan Sjöström Säkerhets ansvarig på Green Cargo kommer på besök..
Hur drar man lärdom av olyckor och allvarliga tillbud?
Green Cargos säkerhetschef Håkan Sjöström berättar om företagets utredningsverksamhet och går igenom några exempel på intressanta olycksutredningar.

I övrigt försäljning och servering varmt välkommna.

Kommande möten i höst:
9/12